TT Phục vụ Sinh viên

Các biểu mẫu, quy định, bài mẫu cáo thực tập tốt nghiệp ngành dược

Các bạn sinh viên, học viên tham khảo mẫu báo cáo và quy định đối với báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược:

1. Đề cương báo cáo đăng ký downloald tại đây

2. Xem quy định báo cáo downloald tại đây 

3. Mẫu báo cáo ngành dược downloald tại đây

4. Giấy xác nhận thực tập thực tế downloald tại đây

Lưu ý: Bài báo cáo hoàn chỉnh gủi về mail: phongdaotaoladec2018@gmail.com

Chúc các bạn học tốt nhé !

                        

XÉT TUYỂN NGAY

   CỰU SINH VIÊN - CLB SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP