Giới thiệu

Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

1.Khái quát về lịch sử thành lập và phát triển:

  • Tháng 5/2005 thành lập Trường Đào tạo Kỹ thuật-Nghiệp vụ LADECEN – Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại Tp HCM.
  • Tháng 11/2006 thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực LADEC tại Long An. Lập dự án xin phép Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nâng cấp Trường Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ LADECEN thành Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC.
  • Tháng 7/2007 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Khai giảng khoá 01 vào tháng 11/2007 (năm học 2007-2008), lưu lượng SVHS hiện tại: 3.200 HSSV.

* Chức năng và nhiệm vụ:
– Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao đẳng ...
– Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.
– Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật-công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2.Năng lực đào tạo:

  • Trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: 1.000 – 1.200 người/năm
  • Trình độ Trung cấp nghề: 500 – 800 học sinh/năm
  • Trình độ Cao đẳng nghề: 850 – 1.200 sinh viên/năm

3. Thành tích nổi bật:

  • 01 Giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh Long An 2008
  • 01 học sinh giỏi nghề cấp tỉnh Long An 2009
  • Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC là Trường cao đẳng nghề tư thục đầu tiên và duy nhất của Long An và đồng bằng Nam bộ đến năm 2009. Góp phần làm tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo hàng năm của tỉnh Long An từ 20% lên trên 35%

4. Quan hệ quốc tế:

– Hợp tác đào tạo nghề “Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với Học Viện Công Nghệ MEIHO và Hợp tác đào tạo đại học với Trường Đại học Shu-Te Đài Loan. 
– Hợp tác trao đổi giảng viên và chuyển giao công nghệ với các Viện, Trường đại học của Đài Loan.

XÉT TUYỂN NGAY

   CỰU SINH VIÊN - CLB SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP